Anders Lundt

Anders Lundt Hansen

Afskaf vikingetiden

Vikingerne er en moderne opfindelse. Den skandinaviske ekspansion i middelalderen er i over hundrede år blevet kaldt ’vikingetiden’ men det er en fejlagtig betegnelse, som det er på tide at gøre op med. Hvis vi vil se, hvad der skete i fortiden, må vi skubbe ’vikingerne’ til side, for de står bare i vejen.

I stedet præsenterer jeg en teori i tre led, som forklarer, hvordan skandinaviske stormænd mellem år 800 og 1100 udstrakte deres magt langt ud over, hvad man skulle tro muligt. Det drejer sig om handel, om kongernes forsøg på at centralisere deres lande, og det drejer sig om styrker og svagheder mellem de nordeuropæiske fyrste-dynastier.

Et provokerende og tankevækkende foredrag, som bygger på nyeste historisk og arkæologisk forskning, og som tvinger tilhørerne til at overveje, hvad de tror de ved om historien.